Vivian Komstadius

Vänersborgs kommun

Ylva Dahl

Tarasso AB

Ylva Håman

Kalas AB

Ziyad Al-Qaraghuli

ALMI Företagspartner

Nyföretagarrådgivare

Åsa Hasslin

IUC Väst AB

Åsa Johansson

Vänersborgsbostäder AB

Kommunikatör

Åsa Karlsson

Trollhättan Energi AB

Åsa Nordin

Trollhättan Energi AB

Åsa Svensson

Vänersborgsbostäder AB

Marknadschef

Örjan Andersson

Trollhättan Energi AB

Örjan Eriksson

Academedia - Drottning Blanka