I samband med registrering godkänner du att:

  • Ditt namn får finnas publicerat på Minälvs webbplats under anmälan till de event som Minälv arrangerar.
  • De kontaktuppgifter du anger vid registrering finns tillgängliga för nätverkets medlemmar (endast synliga om du är inloggad på webbplatsen).
  • Ta emot mailutskick rörande Minälvs verksamhet och aktiviteter.
  • Det under våra aktivitet förekommer fotografering. Du godkänner att Minälv får publicera bilder från aktiviteter tillsammans med ditt namn på Minälvs webbplats samt andra digitala kanaler (ex. Facebook) utan att tillfråga dig först. Om du anser att en bild är olämplig på dig, kan du självklart kontakta Minälv för borttagning av bild.