Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan, Trollhättan, Sweden

Ett platsvarumärke är inte som andra varumärken eftersom det är flera intressenter som ”äger” platsen och därmed fler som tillsammans skapar varumärket. Den satsning som nu görs på platsvarumärket är en del i strategin att göra Trollhättan ännu mer attraktivt att bo, verka och leva i.

En viktig pusselbit i platsvarumärkesarbetet är Trollhättan Convention Bureau som genom att attrahera nationella och internationella möten till Trollhättan bidrar till utvecklingen och marknadsföringen av staden. Träffa Anna Nilsson, marknadskommunikatör och Anki Sandberg, ansvarig för Trollhättan Convention Bureau för att få reda på mer hur de tar sig an uppdraget att arbeta med Trollhättan och dess platsvarumärke för att slutligen nå målet att bli 70 000 invånare 2030.

Vänligen avboka om ni får förhinder så att någon annan medlem kan ta din plats.