Quality Hotel Vänersborg, Vänersborg, Sweden

I ett hållbart välfärdssamhälle måste vi kunna resa runt i världen. Alla vet att vi måste minska utsläppet av växthusgaser, men vad gör flygindustrin för att nå det nationella klimatmålet 2030 och klimatneutralitet 2050?

Hur bidrar GKN Aerospace i Trollhättan till att kommande generationer ska kunna resa utan att skada vår planet? Och varför tar det så lång tid?

GKN Aerospace:s flygmotorverksamhet startade redan 1930 som Nohab och idag, nästan 100 år senare, arbetar drygt 2000 personer i Trollhättan med flygmotorer och man har förutom anläggningen på Stallbacka både koncernkontor och ett globalt utvecklingscenter på Innovatum District.

Under föreläsningen får vi en inblick i flygbranschens gröna omställning och vad GKN gör för att bidra till den omställningen. Vi får även följa företagets resa från första orden av flygmotorer 1930 till att deras teknologier och produkter finns på 90% av alla stora kommersiella flygplan i världen.