Quality Hotel Vänersborg, Vänersborg, Sweden

Hur attraherar man den personalen man vill ha? Är det ren tur eller krävs det ett mer strukturerat sätt att arbeta på? Linus Holmgren förespråkar det senare och menar att Employer branding blir ett allt hetare ämne på våra arbetsplatser i kampen om framtidens arbetskraft.

Linus Holmgren är en pionjär och visionär inom området och har under många år jobbat med att öka kunskapen om begreppet Employer branding. Han drivs av övertygelsen att goda relationer med potentiella och nuvarande medarbetare är lika avgörande för en organisations framgångar som relationerna med kunder och investerare.

I maj gästas Minälv av Linus Holmgren då han bjuder på inspiration, exempel, konkreta verktyg och modeller för hur man kan arbeta med att attrahera och engagera rätt medarbetare.