Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan, Trollhättan, Sweden

Fredrik Reinfeldt som mellan 2006-2014 var Sveriges statsminister och partiledare för Moderaterna mellan 2003-2015 är idag verksam som föreläsare och rådgivare, både i Sverige och internationellt. Han talar bland annat om förändringar i Sverige, Europa och världen. Hur påverkas vi av dessa förändringar samt hur ska vi anpassa och förnya oss. Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring.

Fredrik har ett omfattande internationellt nätverk efter åtta år som ledamot av Europeiska Rådet och efter ett halvår som ordförande för EU. Fredrik Reinfeldt är idag verksam som föreläsare och seniorrådgivare för Bank of America
Merrill Lynch.

Han innehar även det internationella uppdraget som ordförande för Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI). EITI är ett samarbete där 51 länder arbetar för ökad
öppenhet kring handel och förvaltning av naturresurser.

 

Observera tiden! Denna fredagen är programmet något längre och därmed slutar morgonen kl. 10:00.