Vi inleder hösten med ett digitalt föredrag som vi alla är väl bekanta med vid det här laget. Välkommen att anmäla er.

Möt Karin Andersson från Kairos Future i en spännande föreläsning om framtiden. Föreläsningen berör frågor om framtidens kompetensförsörjning, arbetslandskap och hur arbetsmarknaden kan komma att se ut. Vilka faktorer skapar goda regionala förutsättningar? En fråga som är högst aktuell i vårt område. Karin lyfter generella samhällstrender men även hur dessa specifikt berör Trollhättan och Vänersborg. 

Därefter välkomnar vi Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun, och Helena Kortered, näringslivschef i Trollhättan stad, för en spännande diskussion om våra lokala utmaningar och möjligheter. Hur ser framtidens näringsliv ut i våra kommuner? 

Om föreläsaren 

Karin Andersson leder arbetet med ”Stora Jobbstudien” och är partner med ansvar för Kairos Futures arbeten med framtidens kommuner och regioner. Karin känner arbets- och näringslivets villkor väl som företagare och styrelseledamot i industri- och tjänsteföretag. Kairos Future är ett av landets ledande företag inom omvärldsanalys och trendrapportering, åt både svenska och globala företag, myndigheter, regioner och regeringar. ur ska det lokala och regionala näringslivet och arbetsmarknaden hävda sig i vår allt mer digitaliserade och globala värld? Det och mycket annat kommer att avhandlas under denna spännande frukost i ett lite annorlunda format.

Ladda ner dagens presentation här.

Plats

Uppdaterat 20210822. Vi har nu tagit beslutet om att träffen blir fullt digital och inväntar oktoberföreläsningen för att eventuellt kunna träffas på plats.

OBS! Mötet är förlängt 30 minuter till kl. 10:00!