Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan, Trollhättan, Sweden

Redan långt före sociala mediers revolution, förutspådde cyberfilosofen och författaren Alexander dess storhet och hur vi skulle kommunicera med varandra i framtiden. Med en vilja att skaka om vår världsbild bjuder Alexander Bard Minälvs frukostgäster på en inspirerande föreläsning om vår samtid och en inblick i morgondagen.

Alexander Bard är känd för att tala ur skägget och säga som det är, inte minst när det gäller den digitala revolutionen. Bard argumenterar för att den digitala interaktiviteten innebär en historisk revolution av samma dignitet som en gång talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten. I sin senaste bok Syntesism beskriver Alexander Bard och Jan Söderqvist en ny värld. Det är världen vi delar, men alla är inte medborgare.

För första gången i mänsklighetens historia har det blivit praktiskt möjligt för världens sju miljarder människor att koppla ihop varandras drömmar i realtid, något som påverkar och förändrar spelregler på ett revolutionerande sätt.

Med engagerande iakttagelser, nya tolkningar och pedagogiskt språk bjuder Alexander Bard på en lika utmanande som inspirerande samtidsanalys och inblick i morgondagen.