Det är dags för Minälvs årsmöte med efterföljande after work. Var med och påverka när riktlinjerna för 2018 ska klubbas. Efter årsmötet bjuds alla in till after work. Vi ses i vimlet!

Under mötet väljer medlemmarna den kommande styrelsen, godkänner budget och kommer överens om en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Välkommen!

Möteshandlingar

Föredragslista för årsmötet 2018

Stadgar för föreningen

Verksamhetsberättelse 2017

Bokslut 2017

Revisionsberättelse 2017

Budget 2018 (samt resultat och budget 2017)

Förslag på förtroendevalda 2018