Prova på

Vill du prova att se hur det är att vara medlem i Minälv? Anmäl dig som gäst till en träff så har du möjlighet att testa innan du blir medlem.

Världens största affärsnätverk 2023 – är du där och vad gör du där?