Prova på

Vill du prova att se hur det är att vara medlem i Minälv? Anmäl dig som gäst till en träff så har du möjlighet att testa innan du blir medlem.

Mariah ben Salem Dynehäll: Vadå agilt? Och så omvandlar du osäkerhet till kreativitet.