Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan, Trollhättan, Sweden

Marknadsföring har på kort tid förändrats från att få ut dina budskap till att få andra att prata om dig.

I nästa fas blir två faktorer avgörande, dels tekniken som gör det möjligt att skapa erbjudanden efter personliga behov och kommunicera med fokus på individer istället för målgrupper. Dessutom blir företagets relationer avgörande för framgång på ett nytt sätt, i nätverkssamhället avgörs din framgång av vilket värde du skapar – för andra.
Små företag med stora nätverk är snabbare och därmed starkare än stora organisationer. Välkommen till småföretagarnas tid!

Stefan Hyttfors är en av Sveriges mest uppskattade och anlitade föreläsare på tema framtida trender, affärsutveckling och marknadsföring.
Hans förmåga att beskriva utvecklingen i samhället med fokus på beteendeförändringar får de flesta att se på framtiden med helt nya ögon.