Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan, Trollhättan, Sweden

Trollhättan gör nu en satsning för att aktivt marknadsföra staden och platsen för etableringar av både nya invånare, studenter och företag. Men det är ingen enkel uppgift och ingen uppgift som man alltid kan påverka. En företagsnedläggning sätter negativa varumärkesspår som tar lång tid att radera ut.

Hur gjorde Trollhättan för att ta fram sin nuvarande lägesbild? Vilken position vill man nå? Och hur kan du bidra till att stärka bilden av Trollhättan?

Frågor som får sitt svar av Peter Asp och Anna Nilsson, press- och marknadschef samt marknadskommunikatör i Trollhättans Stad.